Kommande seminarier

 

  • Yttrandefrihet, integritet och internet: Juridiska och etiska perspektiv 3 maj 2018

    Den digitala revolutionen har nu pågått i mer än 20 år. Tekniken och teknologin har medfört utmaningar för både juridiken och för jurister. Gamla regler har applicerats på nya situationer – och ändrat karaktär på köpet. Nya regler har tillkommit. Juristers verktyg och metoder har genomgått enorma förändringar. Och utvecklingen har ingalunda avstannat. 2018 kommer att präglas av diskussioner om fake news, näthat, datainsamling och GDPR och mycket annat. Utbildningsdagen tar upp ett antal av de rättsliga och rättskulturella frågor som är och troligen kommer att vara hetast under 2018.