Civilrättsligt seminarium om betalning

När: Kl. 09:00 – 16:00 den 29 maj 2015

Var: Gothia Towers, konferenslokal J2

Betalning – om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor.

Vad som i våra skandinaviska grannländer har kommit att kallas penningkravsrätt har i Sverige inte blivit föremål för någon samlad mer ingående framställning. Stefan Lindskog har tidigare behandlat två centrala delar av penningkravsrätten i böckerna Kvittning och Preskription. Han har nu kompletterat dessa med en bok om betalning, som behandlar penningförpliktelsens upphörande genom betalning. Under seminariet behandlas olika betalningsrättsliga frågeställningar.

Föreläsare

Stefan Lindskog, justitieråd, Högsta domstolen.

Bifogade filer

Inbjudan - seminarium om betalning Ladda ner