Seminarium om rättsmedicin

När: Kl. 09:00 – 16:30 den 14 maj 2014

Var: Läppstiftet Konferens, Götheborg Salen

Syftet med seminariet är att ge ökad kunskap om och förståelse för hur rättsläkaren arbetar med utfärdandet av rättsintyg och rättsmedicinska undersökningar på avlidna. Vilka faktorer avgör hur kvaliteten på ett intyg blir? I seminariet ingår ett kortare avsnitt anatomi, en grundläggande genomgång av de olika skadetyper som vanligen beskrivs i rättsmedicinska utlåtanden och därtill kopplade typer av våldsinverkan. Den rättsmedicinska sannolikhetsskalan belyses och tillämpas i fallpresentationer. Vidare kommer juridiken kring rättsintyg tas upp. Under seminariet kommer även att föreläsas om hantering av avlidna i Sverige.

Föreläsare

Ulf Jonsson arbetar sedan 2003 som läkare på rättsmedicinska avdelningen i Göteborg. Han har sedan 2011 specialistkompetens i ämnet rättsmedicin.

Marcus Grelsson arbetar sedan 2005 som läkare på rättsmedicinska avdelningen i Göteborg. Han har sedan 2011 specialistkompetens i ämnet rättsmedicin.

Ulf Jonsson och Marcus Grelsson driver sedan 2013 företaget Rättsläkarna i Väst AB som tillhandahåller föreläsningar om rättsmedicin och om rättväsendet.

Bifogade filer

Inbjudan - Seminarium om rättsmedicin Ladda ner
Rättsmedicin 1 Ladda ner
Rättsmedicin 2 Ladda ner