Seminarium om kommersiell hyresrätt

När: Kl. 09:00 – 16:00 den 12 oktober 2017

Var: Wallenstamsalen, Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg

De teman som kommer att behandlas vid seminariet är följande:

- Lokalhyresreglernas tillämpningsområde.

- Kan parterna med giltig verkan avtala om uppskov med avträdet?

- Verkan av avtalsklausuler om underhållsskyldighet.

- Hyresgästens beviskrav för att få ersättning enligt det indirekt besittningsskyddet.

- Andrahandshyresgästens rättsliga ställning.

 

Föreläsare

Nils Larsson är advokat och verksam vid Advokatfirman Lindahl. Han är bl.a. medförfattare i en serie böcker som ges ut av Wolter Kluwer och som behandlar rättigheter till fast egendom. Han medverkar även i förlagets samlingsverk Jordabalken, JB 7, 12 och 14 kap., samt Jordabalken 7 kap. En kommentar.

Bifogade filer

Inbjudan Ladda ner