Seminarium om brott i teori och praktik

När: Kl. 09:00 – 16:00 den 15 mars 2018

Var: Wallenstamsalen, Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg

Dagen kommer att ägnas åt olika aspekter av brott, såsom:   

-        gärningsbegreppet

-        kausalitet och gärningsculpa

-        stämpling, föreberedelse och försök

-        medverkan

-        objektiva ansvarsfrihetsgrunder

-        uppsåt och oaktsamhet samt

-        subjektiva ansvarsfrihetsgrunder

Deltagarnas inskickade frågor kommer också att styra delar av innehållet under dagen, och diskussion välkomnas varmt. Ställ därför gärna frågor eller kom med tematiska önskemål inför dagen via Domarakademins e-postadress: info@goteborgsdomarakademi.se

Föreläsare:

Jack Ågren är jur.dr. och universitetslektor i straffrätt vid Stockholms universitet. Han undervisar förutom vid Stockholms universitet bl.a. på juristutbildningen vid Örebro universitet och på polisutbildningen vid Södertörns högskola. Han är vidare författare till lagkommentarer i Karnov och i Lexino.

 

Bifogade filer

Brottsbegreppet i teori och praktik Ladda ner
Inbjudan.pdf Ladda ner